Skip to content

12. CMMI - 12. page

Phân loại này gồm các bài viết về mô hình tăng trưởng năng lực tổ chức

 • CMMI-37

  Hỏi: Trong nhiều năm, phần mềm bao giờ cũng bị trách cứ vì mọi sự đi sai. “Căn nguyên” của phần lớn thất bại phần mềm là gì và làm sao cải tiến nó? Đáp: Có vài “căn nguyên” nhưng tôi muốn chỉ ra hệ thống giáo dục là yếu tố chính. Mặc cho nhiều thay đổi nhanh chóng trong công nghệ trong những thập kỉ qua, nhiều đại học vẫn dạy cùng giáo trình, kĩ thuật và phương pháp như họ đã dạy trong những năm 1960. Phần lớn các đại học vẫn hội tụ vào kĩ thuật lập trình nơi sinh viên dành khối lượng lớn thời gian […]

   
 • CMMI-38

  Hỏi: Năng lực lõi là gì? Tại sao nó là quan trọng cho tổ chức? Đáp: Theo định nghĩa, năng lực lõi là tổ hợp của công nghệ và kĩ năng để tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà tạo cho tổ chức ưu thế cạnh tranh trong thị trường. Năng lực lõi không phải là một thứ mà là tổ hợp của tri thức, kĩ năng và qui trình. Tri thức là phân tích về dữ liệu, thông tin, nguyên lí và áp dụng chúng để đạt tới cái gì đó. Kĩ năng là tài năng tới từ nhiều năm đào tạo và thực hành (kinh nghiệm). Qui […]

   
 • CMMI-39

  39.01 Hỏi: Tại sao thầy tán thành thoả mãn của khách hàng là mục đích quan trọng nhất của cải tiến qui trình? Là tổ chức kĩ thuật chúng tôi có nên tập trung vào mục đích kĩ thuật trước hết không?  Đáp: Cải tiến qui trình phần mềm KHÔNG phải là luyện tập kĩ thuật mà là chiến lược doanh nghiệp. Trong thế giới cạnh tranh, nếu bạn không tiến bộ, bạn bị ở sau và không doanh nghiệp nào có thể tồn tại với việc ở sau được rất lâu. Người kĩ thuật phải hiểu rằng họ giữ vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp phần mềm […]

   
 • Six Sigma

  Một người quản lí phần mềm viết cho tôi: “Chúng tôi muốn cải tiến chất lượng sản phẩm và muốn dùng phương pháp Six Sigma. Chúng tôi đã nhận được vài sách quảng cáo về phương pháp này từ các nhà tư vấn nhưng chúng tôi muốn kiểm xem nó làm việc tốt thế nào ở các công ti khác trước khi chi tiền. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Six Sigma là cách tiếp cận hệ thống để cải tiến kết quả của quá trình chế tạo trong Motorola. Thuật ngữ này mô tả cho cách mô hình hoá thống kế chỉ ra năng suất chế tạo theo số […]

    ,