Skip to content

12. CMMI

Phân loại này gồm các bài viết về mô hình tăng trưởng năng lực tổ chức

 • Thay đổi và rào chắn thay đổi

  Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc cho một công ti lớn, công ti chúng tôi cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường và duy trì cạnh tranh trong thị trường toàn cầu này nhưng mọi lúc chúng tôi cố thay đổi hay cải tiến cái gì đó, chúng tôi đều thất bại. Làm sao chúng tôi có thể làm cho thay đổi xảy ra. Xin thầy giúp.”   Đáp: Là người quản lí, bạn cần biết điều gì ngăn cản công ti bạn khỏi việc cải tiến. Rào chắn nào công ti bạn đang gặp phải? Tại sao chúng tồn tại? Và làm […]

   
 • Qui trình phần mềm

  Qui trình là nhân tố thành công quan trọng cho bất kì doanh nghiệp nào nhưng nó là điều mấu chốt nhất trong phần mềm. Qui trình phần mềm bao gồm các hoạt động, thủ tục, phương pháp, công cụ, mục đích và nguyên tắc hướng dẫn cho các hành vi, và các quyết định của nhóm. Khi mọi người cùng chia sẻ một mục đích chung và tuân theo qui trình, họ có thể làm gia tăng hiệu quả và cơ hội thành công. Tất cả các tổ chức thành công đều yêu cầu mọi người làm việc đúng và làm đúng việc. Tôi biết nhiều kĩ sư phần […]

   
 • Qui trình

  Tuần trước, một sinh viên nói với tôi: “Phần mềm quá phức tạp và không thể nào loại bỏ mọi lỗi được. Em càng thử phần mềm, càng tìm ra nhiều lỗi hơn, và càng chữa các lỗi đó, lại càng nhiều lỗi xuất hiện thêm”. Tôi hiểu thất vọng của sinh viên này bởi vì không thể nào loại bỏ được các lỗi dựa trên việc kiểm thử. Tôi làm việc trong công ti hàng không và tôi có thể nói với bạn rằng máy bay là hệ thống phần cứng và phần mềm phức tạp. Mặc dầu không ai có thể chứng minh được rằng máy bay không […]

   
 • CMMI 1 tới 3

  Hỏi: Công ti chúng tôi là công ti CMMI mức 1 nhưng cấp quản lí đã quyết định mua qui trình phần mềm từ một tổ chức đã được thẩm định ở mức 3 và huấn luyện cho tất cả mọi người tuân theo qui trình đó. Điều đó có làm tăng tốc việc cải tiến của chúng tôi và thoả mãn các yêu cầu CMMI mức 3 không?   Đáp: Đây là một sai lầm thông thường mà tôi đã từng thấy nhiều công ti mắc phải: Tổ chức CMMI mức 1 vay mượn các qui trình từ tổ chức CMMI mức 3 hay đôi khi từ tổ chức […]

   
 • Cải tiến qui trình phần mềm

  Hỏi: Thầy có thể cho lời khuyên về làm sao để thành công trong cải tiến qui trình phần mềm?   Đáp: Bước đầu tiên trong cải tiến qui trình hiệu quả là thay đổi hành vi của người quản lí và người phát triển. Là người kĩ sư phần mềm, bạn có thể hỗ trợ cho thay đổi nhưng thay đổi thực sự chỉ xảy ra khi người quản lí chấp nhận thái độ mới đối với cải tiến. Vấn đề là làm sao để người phát triển phần mềm làm những điều không liên quan trực tiếp tới việc chuyển giao sản phẩm phần mềm? Đây là vấn […]