Skip to content

11. Technology Trends - 3. page

Phân loại này gồm các bài viết về xu hướng công nghệ

 • Tương lai của doanh nghiệp

  Nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng nhanh, các công ti đang làm ra lợi nhuận cao hơn, và việc sử dụng lao động đang tăng lên trong các khu vực công nghệ. Năm ngoái, Amazon đã thuê hơn 80,000 công nhân và trở thành một trong những công ti lớn nhất thế giới. Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Ngày nay nhịp độ thay đổi đang bùng nổ theo luỹ thừa. Những công nghệ mới như Phương tiện xã hội, Di động, Phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây Social Media, Mobility, Big data Analytics, and Cloud Computing (SMAC) đã tạo ra “cơn sóng thần […]

   
 • Các công nghệ SMAC

  Đêm hôm trước, tôi đi ăn tối với nhiều người bạn. Một người hỏi tôi: “Ngày nay robots đang làm việc trong các cơ xưởng trên khắp thế giới, nhiều công nhân lao động đang mất việc làm cho máy móc. Ngay cả Trung Quốc, “Cơ xưởng của thế giới” cũng có vấn đề. Năm ngoái, nhiều triệu công nhân mất việc làm khi cơ xưởng của họ bị đổi sang tự động hoá đầy đủ dùng robots. Với thất nghiệp tăng lên nhanh chóng ở nhiều nước, ông nghĩ cái gì sẽ xảy ra tiếp đây?” Tôi bảo ông ấy: “Công nghệ làm thay đổi nhiều thứ, nhưng đó […]

   
 • Những việc làm nóng

  Ngày nay, có nhiều người tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm. Có nhiều người tốt nghiệp đại học vật lộn để có được việc làm ngay cả với mức lương tối thiểu mà chẳng liên quan gì tới giáo dục của họ. Nhưng có những ‘việc làm nóng” trả lương tốt mà không có người xin làm vì người tốt nghiệp không có kĩ năng cần thiết. “Việc làm nóng” được định nghĩa là việc làm có nhu cầu cao hơn cung cấp. Phần lớn “việc làm nóng” cũng có lương cao hơn các việc làm khác vì sự khan hiếm của chúng. Theo các báo […]

    ,
 • Đột phá số thức

  “Đột phá số thức” là tình huống khi công nghệ mới nổi lên và cạnh tranh lại cách thức làm kinh doanh truyền thống. Chẳng hạn, máy tính cá nhân nổi lên và phá huỷ kinh doanh máy tính lớn; công nghệ di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) nổi lên và cạnh tranh với kinh doanh máy tính cá nhân. Đột phá số thức hiện đang xảy ra với tính toán mây, dữ liệu lớn, và Internet vạn vật (IoT). Một người điều hành công ti toàn cầu nói: “Nếu chúng tôi không có chiến lược xử lí với những công nghệ đang nổi lên này, […]

   
 • Công nghệ mới, cơ hội mới

  Các công ti toàn cầu bao giờ cũng có viễn kiến về nơi họ muốn ở trong ba, năm và thậm chí mười năm trong tương lai, cách họ đi tới đó, và cách công nghệ khớp vào viễn kiến đó. Là sinh viên đại học bạn cũng nên có viễn kiến về nơi bạn thích ở trong ba, năm và mười năm, cách bạn sẽ đạt tới đó, và kĩ năng nào bạn cần thu nhận. Nếu bạn muốn làm việc cho những công ti toàn cầu đó, bạn cần gióng thẳng điều họ cần và điều bạn có thể cung cấp. Làm sao bạn biết họ muốn gì? […]