Skip to content

11. Technology Trends

Phân loại này gồm các bài viết về xu hướng công nghệ

 • Nhịp độ thay đổi nhanh

  Theo tờ The New York Times, khi có cạnh tranh việc làm giữa robots và con người, robots sẽ thắng. Ngày nay cơ xưởng chế tạo ở Mĩ và châu Âu đang tăng dần việc dùng robots để tự động hoá dây chuyền sản xuất. Khi nhiều robots hơn được dùng, nhiều công nhân mất việc làm của họ. Bài báo này dựa trên một nghiên cứu của MIT thấy robots đã loại bỏ đi tới 670,000 việc làm chế tạo giữa các năm 1990 và 2007. Bài báo này kết luận rằng nhiều công nhân hơn sẽ mất việc làm trong năm năm tới vì số các robots công […]

   
 • Cách mạng công nghệ thông tin

  Trong năm mươi năm qua, Công nghệ thông tin đã làm thay đổi mọi thứ, từ văn phòng nhỏ tới công ti lớn; từ cơ xưởng tới trung tâm công nghiệp, nhưng những công nghệ này cũng sớm đẩy mọi thứ vào “xoáy lốc thay đổi” với trí tuệ nhân tạo và tự động hoá để có tính hiệu quả và hiệu lực tối ưu. Không có hành động đúng, nhiều công ti sẽ không có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ. Để hiểu tác động của công nghệ thông tin, chúng ta cần quay lại trên năm mươi năm trước khi […]

   
 • Chuẩn bị cho tương lai

  Ngày nay thế giới đang dịch chuyển từ nền kinh tế “dựa trên sản phẩm” nơi các cơ xưởng sản xuất sản phẩm vật lí như yếu tố then chốt cho việc làm và tăng trưởng kinh tế sang nền kinh tế “dựa trên tri thức” nơi các công ti sản xuất ra sản phẩm trí tuệ như yếu tố then chốt cho việc làm và thịnh vượng. Để nền kinh tế tăng trưởng, mọi nước đều cần có lực lượng lao động có tri thức-kĩ năng nơi công nhân ít nhất cũng có giáo dục đại học, đặc biệt trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học […]

   
 • Công ti công nghệ tăng trưởng nhanh nhất

  Hôm nay (01/1/2017) Amazon công bố rằng kế hoạch của nó là thuê 100,000 nhân viên toàn thời trong thời gian 18 tháng tiếp. Công ti muốn có hơn 280,000 nhân viên toàn thời năm 2017, so với 180,000 nghìn vào cuối năm 2016. Các việc làm bao quát miền rộng các kĩ năng, từ người phát triển phần mềm, kĩ sư mạng tới công nhân vận hành, người làm việc trong nhà kho để chuyển hàng triệu gói hàng tới các chỗ khác. Giám đốc điều hành CEO của Amazon, Jeff Bezos nói trong một phát biểu “Phát kiến là một trong những nguyên tắc hướng dẫn của chúng […]

   
 • Giáo dục và công nghệ

  Khi giáo dục không giữ cùng nhịp với công nghệ, kết quả có thể là thảm hoạ. Xã hội có thể bị phân chia thành người “có giáo dục” và người “kém giáo dục hơn,” người có “việc làm tốt” và người “không có việc làm”. Không có kĩ năng đúng để duy trì có việc làm, nhiều người sẽ khổ, và khi con số người không có việc làm đạt tới điểm khủng hoảng, toàn thể xã hội sẽ sụp đổ vào hỗn độn. Chúng ta đã thấy tình huống này xảy ra ở nhiều nước châu Phi và nó bắt đầu lan sang các nước khác. Để tránh […]