Skip to content

2. Computer Science - 4. page

Phân loại này gồm các bài viết về khoa học máy tính

 • Nghề khoa học máy tính chuyên sâu phần 2

  Việc sử dụng tăng lên của công nghệ thông tin trên thế giới ngày nay đã làm sinh ra nhu cầu cao về các nhà khoa học máy tính phát kiến với chuyên môn trong một số khu vực. Để được vào một chương trình Ph.D ở đại học Mĩ, sinh viên phải có hồ sơ hàn lâm xuất sắc với kĩ năng trong nghiên cứu vì nhiều đại học ưa chuộng những sinh viên ít nhất đã công bố vài bài báo khoa học trong các tạp chí hàn lâm và khoa học. Điều quan trọng là sinh viên hiểu những yêu cầu này và được chuẩn bị cho […]

    , ,
 • Nghề khoa học máy tính

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi là sinh viên khoa học máy tính năm thứ tư. Nó còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp nhưng nó vẫn không chắc về làm gì với nghề nghiệp của nó trong công nghiệp. Chúng tôi không biết mấy về điều đó. Thầy có thể nói cho chúng tôi các nghề khác nhau trong công nghiệp để cho tôi có thể giúp nó chọn nghề đúng được không. Xin cám ơn.”   Đáp: Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) có nhiều việc làm mở ra và hiện thời có thiếu hụt trầm trọng công nhân. Con chị đã chọn […]

    ,
 • Lĩnh vực học tập về tính toán

  Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi muốn con gái tôi học về “máy tính” ở đại học để cho nó có thể có được việc làm tốt khi tốt nghiệp nhưng nó nói có nhiều lĩnh vực học tập về tính toán và nó không biết chọn cái gì. Tôi lúng túng vì tôi nghĩ chỉ có một lĩnh vực “máy tính”. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Khu vực tính toán được chia thành vài lĩnh vực học tập. Nói chung, phần lớn mọi người đều liên kết “Máy tính” với lĩnh vực học tập “Khoa học máy tính.” Tuy nhiên có các lĩnh vực khác như Kĩ […]

   
 • Việc làm trong toán học

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em thích toán học nhưng bạn em bảo em rằng không có tương lai trong toán học vì không có việc làm cho người với bằng cấp toán học. Điều đó có đúng hay không? Em có thể tìm được việc làm ở đâu với bằng cử nhân về toán và ai thuê? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Bạn của bạn là sai. Bằng cấp trong toán học có thể dẫn tới nhiều nghề nghiệp như chuyên viên thống kê hay nhà thống kế, và cả hai nghề này đều đang có nhu cầu cao. Chuyên viên thống kê giúp các công ti […]

    ,