Skip to content

2. Computer Science

Phân loại này gồm các bài viết về khoa học máy tính

 • Nghề trong khoa học máy tính

  Ngày nay Khoa học máy tính có lẽ là một trong những việc làm phát triển nhanh nhất trên thế giới, và người lập trình máy tính, người phát triển phần mềm có nhu cầu rất cao. Với lương trung bình $98,000 một năm (dữ liệu năm 2012), bằng cử nhân trong khoa học máy tính dứt khoát là điều được mong muốn có trong thị trường việc làm này nơi nhiều người tốt nghiệp đại học đang gặp khó khăn trong tìm việc làm. Khoa học máy tính là một lĩnh vực đa dạng với nhiều tuỳ chọn nghề nghiệp bao gồm người lập trình máy tính, người phát […]

   
 • Khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm

  Bạn tôi, một giáo sư khoa học máy tính hỏi tôi: “Sao mọi người tạo ra cái tên mới cho “Khoa học máy tính” và gọi là “Kĩ nghệ phần mềm?” Tôi không thấy khác biệt giữa “Máy tính” và “Phần mềm.” Sinh viên của chúng tôi học tốt môn học Khoa học máy tính và không cần môn nào khác với cái tên mới cho nó.” Tôi ngạc nhiên với câu hỏi này: “Có khác biệt giữa hai chương trình này chứ, nhưng trước hết ta hãy bắt đầu với máy tính. Tôi tin không phải tất cả máy tính đều như nhau bởi vì không ai nghĩ rằng […]

    ,
 • Ngôn ngữ lập trình

  Một sinh viên hỏi tôi: “Ngày nay có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình? Ngôn ngữ nào là tốt nhất? Liệu có thể dùng một ngôn ngữ máy tính cho mọi ứng dụng không? Tôi cần biết ngôn ngữ nào?” Có lẽ có nhiều ngôn ngữ lập trình hơn ngôn ngữ nói trên thế giới ngày nay. Cứ vài tháng, ai đó lại tạo ra một ngôn ngữ lập trình ở đâu đó. Ngôn ngữ lập trình đã tiến hoá từ ngôn ngữ mã máy thế hệ thứ nhất của 0 và 1 sang thế hệ hai được phân loại như “hợp ngữ” nơi mã có thể được viết và […]

   
 • Ngôn ngữ lập trình

  Một sinh viên năm thứ nhất hỏi tôi: “Tôi phải học ngôn ngữ lập trình nào? Tôi có phải học mọi ngôn ngữ lập trình hay chỉ vài ngôn ngữ thôi?” Tôi bảo anh ta: “Không ai có thể học mọi ngôn ngữ lập trình được vì có nhiều lắm. Tuy nhiên, nếu bạn học một ngôn ngữ cho tốt, sẽ dễ dàng học ngôn ngữ khác. Tôi tin người lập trình tốt nên thấy thoải mái với một số ngôn ngữ khác nhau và người lập trình phải có khả năng dùng tri thức nền tảng của một ngôn ngữ và áp dụng cho các ngôn ngữ khác tương […]

   
 • Kĩ nghệ phần mềm và Khoa học máy tính

  Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao tôi cần học Kĩ nghệ phần mềm thay vì Khoa học máy tính? Sau rốt, chúng là như nhau và sau khi tốt nghiệp đằng nào chúng tôi cũng sẽ làm việc trong công nghiệp phần mềm?”   Trả lời: “Kĩ sư phần mềm và khoa học máy tính là KHÔNG như nhau. Từng lĩnh vực hội tụ vào các khía cạnh khác nhau của công nghệ tính toán và dẫn tới các nghề nghiệp khác nhau trong công nghiệp phần mềm. Trong quá khứ, phần lớn phần mềm đều nhỏ và đơn giản, cho nên hội tụ là vào “khoa học về […]

    ,