Skip to content

4. Project Management - 4. page

Phân loại này dành cho các bài viết về quản lí dự án

 • Đào tạo người quản lí dự án

  Ngày nay nhiều dự án phần mềm thất bại bởi vì người quản lí dự án không được huấn luyện, hay họ được huấn luyện bởi những người không có kinh nghiệm quản lí dự án . Sau đây là vài lời khuyên có thể có ích cho bạn: 1) Hiểu tiêu chí thành công của dự án. Vào lúc bắt đầu dự án, bạn phải hỏi khách hàng họ hiểu thế nào là dự án này thành công. Bạn cần biết tiêu chí nào, như lịch biểu, chi phí, hay chức năng là quan trọng nhất với họ. Một số khách hàng muốn có sản phẩm trên thị trường […]

   
 • Thành công của dự án phần mềm

  Ba nhân tố mấu chốt quan trọng có thể xác định sự thành công của dự án phần mềm: Con người, Qui trình và Công cụ. Dự án phần mềm cần các qui trình để hoàn thành công việc phát triển và cần công cụ để hỗ trợ cho những qui trình này nhưng chính con người thực hiện công việc bằng cách tuân theo các qui trình này và dùng các công cụ này. Do đó, con người chịu trách nhiệm cho thành công hay thất bại của dự án. Là người quản lí dự án, bạn phải luôn lưu tâm tới nhân tố con người. Phần lớn các […]

   
 • Agile

  Câu hỏi: Ý kiến của thầy về lập trình AGILE (mau lẹ) là gì? Tôi có một tổ muốn thực hiện nó, nhưng họ gần như là theo cách tiếp cận “viết mã & cho chạy”. Thầy có biết tôi có thể tìm được ở đâu trong ngành công nghiệp này ví dụ tốt về việc dùng nó thành công không, cũng như kiểu sản phẩm nào là phù hợp nhất với nó?   Trả lời: AGILE là phương pháp luận thiết kế phần lớn dành cho nhóm ứng dụng Web, những người lập trình trong JAVA nhưng đã trở thành luồng chính về sau do sự bùng nổ của […]

   
 • Học tập

  Khái niệm về học tập đang đối diện với những thay đổi nền tảng do sự thay đổi trong công nghệ và nền kinh tế toàn cầu. Điều chúng ta học hôm nay có thể lạc hậu sau vài năm cho nên một kĩ sư phần mềm không thể bằng lòng với điều bạn biết mà phải liên tục học những điều mới bởi vì học tập là hoạt động cả đời và bạn phải biết cách học, cách dỡ bỏ học và học lại. Tại sao lại dỡ bỏ học? Bởi vì bạn phải quên điều bạn đã học nếu nó không còn hợp thời, và nếu bạn không […]

    ,
 • Quản lí rủi ro

  Quản lí rủi ro đóng vai trò then chốt trong xác định thành công của dự án phần mềm. Phần lớn việc quản lí dự án bao gồm xác định rủi ro, lập kế hoạch biện pháp phòng ngừa, giám sát rủi ro, và giải quyết với thay đổi. Bằng việc hiểu quản lí rủi ro, người quản lí dự án có thể tránh và giảm tác động của rủi ro, cung cấp ước lượng lịch biểu và ngân sách tốt hơn và chung cuộc làm tăng sự thoả mãn của khách hàng. Quản lí rủi ro bao gồm việc nhận diện rủi ro, thẩm định hậu quả của rủi […]