Skip to content

4. Project Management - 33. page

Phân loại này dành cho các bài viết về quản lí dự án

  • Giải quyết xung đột

    Một sinh viên hỏi tôi: “Thầy giải quyết xung đột trong tổ dự án thế nào? Hình mẫu của xung đột là gì và thầy sẽ làm gì nếu thầy là người quản lí dự án?”   Đáp: Xung đột xảy ra trong mọi dự án do va chạm cá nhân; bất đồng về cách làm công việc và nhiều lí do khác. Là người quản lí dự án, bạn phải giải quyết mọi bất đồng trước khi để nó thoát ra ngoài sự kiểm soát. Cách tốt nhất là phải chắc cả hai bên đều tới với giải pháp theo cách của họ vì bạn không thể giải được […]

      ,