Skip to content

4. Project Management - 3. page

Phân loại này dành cho các bài viết về quản lí dự án

 • Lập kế hoạch dự án phần mềm

  Một người phát triển phần mềm hỏi tôi: “Sao nhiều dự án phần mềm vẫn thất bại mặc dầu người quản lí dự án đã lập kế hoạch cho chúng cẩn thận rồi?”   Đáp: Có nhiều lí do làm cho dự án phần mềm thất bại và phần lớn phụ thuộc vào kĩ năng của người quản lí dự án. Trong các dự án phi phần mềm, người quản lí lập kế hoạch dự án nhưng trong phần mềm, lập kế hoạch là hoạt động tổ chứ không là hoạt động cá nhân. Đây là quan niệm sai phổ biến trong nhiều chương trình đào tạo nơi mọi người […]

    ,
 • Việc quản lí dự án

  Quản lí dự án phần mềm là việc khó: Là người quản lí dự án, bạn phải lấy được yêu cầu từ khách hàng, lịch biểu kế hoạch, tài nguyên và thiết kế tất cả các đường găng, các cột mốc, các hạn chót để chắc chắn rằng bạn đáp ứng yêu cầu cũng như tạo ra các kiểm thử nội bộ, kiểm thử chấp nhận. Bạn cũng ban hành các chỉ dẫn, thiết lập các giao thức thông tin, báo cáo trạng thái, họp và giải quyết lỗi, vấn đề, tình huống khẩn trương và mọi tài liệu. Tuy nhiên, sau nhiều năm quản lí cả các dự án […]

   
 • Người quản lí dự án

  Tôi có một người bạn vừa được đề bạt làm người quản lí dự án phần mềm. Anh ấy sung sướng bởi vì sau nhiều năm làm người lập trình, cuối cùng anh ấy cũng đạt được chức vụ mà anh ấy hằng mong muốn. Tuy nhiên, anh lại lo lắng bởi vì anh ấy không được huấn luyện gì và anh ấy hỏi xin lời khuyên. Đây là điều tôi viết cho anh ấy: Là người quản lí dự án, ưu tiên của bạn là thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và hướng dẫn tổ dự án đạt tới thành công. Trách nhiệm mới của bạn bao […]

   
 • Mục đích của dự án

  Phần lớn các kĩ sư phần mềm đều muốn dự án của mình thành công nhưng lại không biết cách tiến hành. Một phương pháp tôi dạy cho họ là xác định mục đích ưu tiên ở ngay lúc bắt đầu dự án và liên tục kiểm điểm sự tiến triển theo mục đích này trong thời gian điều hành dự án. Về căn bản, dự án phần mềm có ba mục đích chính: Chuyển giao sản phẩm đúng thời gian, hoàn thành mọi chức năng được yêu cầu, và có ít lỗi  (chất lượng cao). Theo kinh nghiệm của tôi, khó mà đáp ứng được cả ba mục đích […]

   
 • Người quản lí dự án

  Hàng nghìn năm trước đây, triết gia Hi Lạp Socrates đã dạy học trò của mình “Tự biết  mình”. Ngày nay, tôi muốn dùng cùng cách tiếp cận đó trong kĩ nghệ phần mềm bằng việc gợi ý rằng người quản lí dự án phần mềm: 1) Biết mục đích dự án của mình. Với mọi dự án phần mềm, bạn phải đặt ưu tiên bởi vì bạn không thể hoàn tất mọi thứ ngay một lúc. Không có ưu tiên bạn sẽ không có khả năng hội tụ và đạt tới cái gì. Bạn nên có khả năng phát biểu mục đích dự án trong một câu kiểu như […]