Skip to content

4. Project Management

Phân loại này dành cho các bài viết về quản lí dự án

 • Cải tiến kĩ năng mềm

  Một cựu sinh viên viết cho tôi: “Sau ba năm làm việc như người phát triển phần mềm cho một công ti, em được đề bạt lên làm người quản lí dự án. Em hài lòng nhưng cũng lo nghĩ vì em không biết em cần gì để thành công ở vị trí mới này. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Quản lí dự án là về việc có “nửa” kĩ năng kĩ thuật và “nửa” kĩ năng mềm.  Người quản lí dự án giỏi biết cách làm việc với khách hàng để lấy được yêu cầu, lập kế hoạch dự án tương ứng với ước lượng tốt, và lịch […]

    ,
 • Cách tiếp cận Thác đổ và Agile

  Một sinh viên viết cho tôi: “Ngày nay nhiều công ti đang dùng cách tiếp cận Agile, tại sao chúng em cần học về vòng đời Thác đổ vì nó không còn tác dụng? Các trường có thể dạy Agile thay thế không? Xin thầy bình luận.”   Đáp: Tôi đã viết vài bài về cách tiếp cận Agile và Thác đổ trong blog này, xin xem lại chúng. Về căn bản vòng đời Thác đổ là khái niệm cơ bản của phát triển phần mềm và nếu bạn hiểu rõ nó, bạn có thể làm bất kì cái gì dù bạn chọn Agile hay phương pháp khác. Tôi thường […]

    ,
 • Sai lầm thông thường của người quản lí dự án

  Ngày nay Công nghệ thông tin (CNTT) đang trở nên quan trọng hơn bao giờ. CNTT có thể giúp quản lí và kiểm soát vận hành doanh nghiệp nhưng nó cũng có thể là vấn đề nữa. Khi hệ thống CNTT làm việc, mọi thứ là tốt nhưng khi nó không làm việc, nhiều điều có thể đi sai. Hình dung hệ thống CNTT kiểm soát chế tạo cơ xưởng lớn với hàng nghìn công nhân; nếu nó không làm việc toàn thể việc chế tạo dừng lại với hàng nghìn công nhân không có gì để làm. Không sửa nó nhanh chóng, công ti có thể mất nhiều tiền. […]

   
 • Khó khăn khi áp dụng Scrum

  Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Chúng tôi đang áp dụng phương pháp Scrum cho dự án phần mềm của chúng tôi nhưng chúng tôi gặp phải nhiều vấn đề. Mặc dầu người quản lí dự án của chúng tôi đã theo lớp đào tạo Agile nhưng anh ấy không thể giải quyết được vấn đề. Chúng tôi nghĩ về chuyển trở lại phương pháp cũ. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Scrum là phương pháp tuyệt vời cho dự án phần mềm nhỏ. Khác biệt then chốt giữa Scrum và các cách tiếp cận khác là cách tiếp cận đơn giản của nó. Scrum cho phép […]

   
 • Quản lí dự án

  Một sinh viên hỏi: “Người quản lí dự án quản lí một dự án thế nào? Quản lí dự án điển hình giống cái gì? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Tuỳ theo công ti và kiểu dự án nhưng phần lớn các dự án có thể được chia thành nhiều nhiệm vụ cơ bản. Bằng việc phân chia toàn thể dự án thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lí hơn là giám sát và kiểm soát toàn thể dự án như một nhiệm vụ lớn. Trước khi bắt đầu bất kì dự án nào, người quản lí dự án phải xác định mục đích của dự án […]