Skip to content

1. Software Engineering - 3. page

Mục này giới thiệu các bài viết về kĩ nghệ phần mềm.

 • Vòng đời kiểm thử phần mềm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Trường em đang dạy vòng đời phát triển phần mềm nhưng bạn em nhắc rằng có vòng đời kiểm thử phần mềm mà em không thể tìm được nó trong sách giáo khoa. Nó là gì? Thầy có thể giúp em được không?”   Đáp: Có vòng đời kiểm thử phần mềm, điều xác định ra các qui trình và pha trong kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, nó không phải là chuẩn công nghiệp và chỉ ít người kiểm thử dùng nó. Về căn bản vòng đời kiểm thử bao gồm các pha sau: 1) Kiểm điểm yêu cầu: Người kiểm thử kiểm […]

    ,
 • Pha kiến trúc phần mềm

  Một sinh viên hỏi: “Khác biệt gì giữa pha kiến trúc và pha thiết kế? Em bị lẫn lộn vì vòng đời phần mềm chỉ nhắc tới yêu cầu, thiết kế, viết mã và kiểm thử. Cái gì xảy ra trong pha thiết kế? Kiến trúc làm gì trong pha này? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Về căn bản, pha kiến trúc là mức trừu tượng cao nhất của hệ thống phần mềm và pha thiết kế là mức thấp hơn hội tụ vào các chi tiết như mô đun và cấu phần. Kiến trúc là việc phân bổ các yêu cầu hệ thống (phần cứng, phần mềm, giao […]

    ,
 • Kĩ nghệ phần mềm cho các lĩnh vực kĩ nghệ khác

  Bản kế hoạch nghề nghiệp là bản lộ trình dẫn bạn tới hoàn thành mục đích nghề nghiệp của bạn. Bạn không thể đạt tới được mục đích của mình nếu bạn không biết bạn đang đi đâu hay bạn muốn là cái gì. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, nhiều kĩ sư điện, cơ khí, xây dựng và hàng không thường quá bận rộn với công việc rồi bị mắc vào vòng bận rộn kết thúc hết dự án nọ tới dự án kia và quên mất về bản kế hoạch nghề nghiệp của họ. Nhiều kĩ sư tin rằng vì họ có việc làm nên họ đang làm […]

   
 • Kĩ nghệ phần mềm

  Kĩ nghệ phần mềm là bộ môn mà trong đó các kĩ sư tuân theo một qui trình xác định rõ để làm công việc của họ. Họ thiết lập mục đích chất lượng, xác định các phương pháp họ sẽ dùng, cách đo công việc của họ, phân tích kết quả, và điều chỉnh phương pháp của họ để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng. Ý tưởng căn bản là ở chỗ nếu bạn muốn một sản phẩm có chất lượng, bạn phải có qui trình có chất lượng tạo ra sản phẩm này. Bộ môn Kĩ nghệ phần mềm không phải là mới nhưng […]

   
 • Người kĩ sư phần mềm giỏi nhất

  Bạn tôi hỏi tôi: Làm sao anh biết người kĩ sư phần mềm giỏi nhất so với người trung bình? Sau đây là ý kiến cá nhân của tôi: Người kĩ sư phần mềm giỏi nhất là người rất cẩn thận khi viết mã bằng việc tập trung vào chất lượng chứ không số lượng. Người kĩ sư phần mềm trung bình thích viết mã, họ dường như ngồi lì trước máy tính hầu hết thời gian để sinh ra hàng đống mã nhưng chương trình của họ có thể hay không thể làm việc được nên họ phải sửa chúng lặp đi lặp lại. Việc “viết mã và sửa” […]

    ,