Skip to content

1. Software Engineering - 2. page

Mục này giới thiệu các bài viết về kĩ nghệ phần mềm.

 • Chương trình kĩ nghệ phần mềm

  Một người cha viết cho tôi: “Con tôi sắp vào đại học năm nay. Nó băn khoăn giữa Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm và tôi không thể giải thích được sự khác biệt. Một cố vấn nhà trường bảo nó rằng chúng làn như nhau với cái tên khác nhau nhưng cố vấn khác bảo nó rằng chúng không như nhau. Vì có các đại học dạy Khoa học máy tính và đại học khác dạy Kĩ nghệ phần mềm,  tôi cần quyết định về trường nào cho cháu theo học. Bạn tôi giới thiệu cho tôi về website của thầy nhưng tôi không chắc ngành […]

   
 • Nghề an ninh CNTT

  Theo một báo cáo công nghiệp, một trong những “việc làm nóng nhất” ngày nay là chuyên viên an ninh công nghệ thông tin (CNTT). Có thiếu hụt trầm trọng người với những kĩ năng này vì phần lớn các công ti đều gặp khó khăn quyến rũ những công nhân này đi khỏi người sử dụng lao động hiện thời của họ. Báo cáo này nói rằng những sự cố gần đây trong an ninh trên khắp thế giới đã thúc đẩy nhu cầu về chuyên viên an ninh CNTT mọi lúc lên cao. Lương của công nhân an ninh CNTT cũng lên cao vượt quá 12% mỗi năm […]

   
 • Kĩ nghệ phần mềm ngày nay

  Theo một báo cáo công nghiệp năm 2013, Kĩ nghệ phần mềm ngày nay là “bằng cấp nóng nhất” với nhu cầu cao nhưng không có đủ người để lấp vào mọi vị trí mở ra. Báo cáo này nói rằng lí do cho việc thiếu hụt là do thiếu sinh viên học về kĩ nghệ phần mềm. Ngày nay với mọi kĩ sư phần mềm mà các đại học giáo dục có lẽ có ba tới bốn vị trí mở ra. Nhu cầu là cao tới mức các công ti phần mềm không chờ đợi sinh viên tốt nghiệp mà đưa ra đề nghị cho họ sáu tháng trước […]

   
 • Học Kĩ nghệ phần mềm

  Tôi bao giờ cũng khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp đang làm việc trong công nghiệp chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên hiện thời nhưng lần này một trong những sinh viên năm thứ tư của tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cô ấy:   “Là sinh viên năm thứ tư về Kĩ nghệ phần mềm, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ về kinh nghiệm của tôi hướng tới việc lựa chọn lĩnh vực học tập này. Cách nhìn của tôi về lĩnh vực này có thể khác với những người khác, hay thậm chí về cách tôi mong đợi nó là vậy khi tôi […]

   
 • Phần mềm và hệ thống phần mềm

  Một sinh viên hỏi: “Khác biệt gì giữa phần mềm và hệ thống phần mềm? Em có thể làm gì với bằng kĩ nghệ phần mềm?”   Đáp: Nhiều người chỉ nghĩ “phần mềm” là “mã” hay “chương trình” nhưng thực tế “phần mềm” là nhiều hơn điều đó, nó cũng bao gồm mọi tài liệu liên kết và dữ liệu cấu hình điều làm cho chương trình chạy đúng. Hệ thống phần mềm bao gồm phần cứng và phần mềm có vài chương trình tách biệt, các tệp cấu hình, tài liệu hệ thống, và tài liệu người dùng. Chẳng hạn, máy tính cá nhân của bạn là một […]

    ,