Skip to content

1. Software Engineering - 18. page

Mục này giới thiệu các bài viết về kĩ nghệ phần mềm.

  • Công việc phần mềm có khó không?

    Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy nói thì dễ rằng phần mềm là lĩnh vực học tập tốt mà có thể làm cho bạn có việc làm tốt nhưng học lập trình là khó và phần lớn những người làm trong phần mềm đều bảo em rằng việc làm là gian nan và nhiều người bỏ sau vài năm. Xin thầy bình luận.” Đáp: Không ai nói phần mềm là dễ. Không ai nói học lập trình là dễ. Không ai nói giáo dục đại học là dễ bởi vì bạn phải đưa nỗ lực của bạn vào bất kì cái gì bạn làm. Nếu bạn muốn có việc […]

     
  • Kĩ năng phát triển Web

    Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ hai trong Khoa học máy tính, em đang theo blog của thầy đều đặn để học về các xu hướng công nghiệp và lời khuyên. Em muốn phát triển bản kế hoạch nghề nghiệp để đảm bảo rằng em sẽ có tương lai tốt khi tốt nghiệp. Dựa trên lời khuyên của thầy trên blog, em đang học tiếng Anh và cũng lấy thêm các đào tạo trong kĩ năng mềm. Câu hỏi của em là loại kĩ năng kĩ thuật nào em cần có để đảm bảo rằng em sẽ đạt tới mục đích giáo dục của em. […]