Skip to content

1. Software Engineering

Mục này giới thiệu các bài viết về kĩ nghệ phần mềm.

 • Ngôn ngữ lập trình phổ biến 1965-2019

  https://www.youtube.com/watch?v=Og847HVwRSI

   
 • Kĩ năng được cần

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và làm việc như một người phát triển phần mềm, nhưng phần lớn thời gian em chỉ viết mã. Em dành bốn năm trong đại học để học lập trình Java và em có thể phát triển websites và làm việc với Microsoft Excel. Tuy nhiên, sau khi một người bạn giới thiệu cho em về blog của thầy, em bắt đầu tự hỏi liệu giáo dục của em có là thích hợp hay không? Em cần cái gì để thành công? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Viết mã là kĩ năng nền tảng mà […]

    ,
 • Kĩ nghệ phần mềm: cái nhìn của sinh viên

  Zhang Kai Min là một trong những sinh viên của tôi đã tốt nghiệp năm 2010 và hiện đang làm việc tại Apple. Tuần trước anh ấy quay lại trường để tuyển sinh viên và đã cho bài nói chuyện cho lớp Kĩ nghệ phần mềm của tôi. Sau đây là câu chuyện của anh ấy:   “Khi tôi tốt nghiệp bằng cử nhân trong Khoa học máy tính (CS) ở Trung Quốc, tôi có kĩ năng là một người lập trình giỏi nhưng khi tôi ghi danh vào Thạc sĩ Khoa học Kĩ nghệ phần mềm (SE) tại Carnegie Mellon, tôi nhận ra rằng tôi vẫn có nhiều điều […]

   
 • Bản lộ trình nghề nghiệp cho người phát triển phần mềm

  Một người tốt nghiệp Khoa học máy tính viết cho tôi: “Em tốt nghiệp năm ngoái và hiện thời làm việc như người phát triển ở một công ti phần mềm. Tại sao em vẫn cần bản kế hoạch nghề nghiệp sau khi có việc làm?”   Đáp: Dù bạn là sinh viên đại học hay người phát triển phần mềm, bạn vẫn cần có bản kế hoạch để quản lí nghề nghiệp của bạn. Có việc làm là không đủ vì bạn có thể mất nó; cho nên bạn phải học để giữ việc làm của bạn. Nhưng giữ việc làm là không đủ vì bạn phải đi lên […]

    ,
 • Vị trí kĩ nghệ yêu cầu

  Một sinh viên Kĩ nghệ phần mềm hỏi: “Em sẽ tốt nghiệp trong tháng bẩy tới. Em muốn làm việc như một kĩ sư yêu cầu hay người phân tích doanh nghiệp nhưng em không thấy mấy quảng cáo về những vị trí này. Cơ hội cho việc làm này là gì và làm sao em có được kiểu vị trí này? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Các vị trí kĩ sư yêu cầu, người phân tích doanh nghiệp, và người phân tích hệ thống thường yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người từ bên trong công ti họ để lấp […]

    ,