Skip to content

1. Software Engineering

Mục này giới thiệu các bài viết về kĩ nghệ phần mềm.

Kĩ năng được cần

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và làm việc như một người phát triển phần mềm, nhưng phần lớn thời gian em chỉ viết mã. Em dành bốn năm trong đại học để học lập trình Java và em có thể phát triển websites và làm việc với Microsoft Excel. Tuy nhiên, sau khi một người bạn giới thiệu cho em về blog của thầy, em bắt đầu tự hỏi liệu giáo dục của em có là thích hợp hay không? Em cần cái gì để thành công? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Viết mã là kĩ năng nền tảng mà […]

Kĩ nghệ phần mềm: cái nhìn của sinh viên

Zhang Kai Min là một trong những sinh viên của tôi đã tốt nghiệp năm 2010 và hiện đang làm việc tại Apple. Tuần trước anh ấy quay lại trường để tuyển sinh viên và đã cho bài nói chuyện cho lớp Kĩ nghệ phần mềm của tôi. Sau đây là câu chuyện của anh ấy:   “Khi tôi tốt nghiệp bằng cử nhân trong Khoa học máy tính (CS) ở Trung Quốc, tôi có kĩ năng là một người lập trình giỏi nhưng khi tôi ghi danh vào Thạc sĩ Khoa học Kĩ nghệ phần mềm (SE) tại Carnegie Mellon, tôi nhận ra rằng tôi vẫn có nhiều điều […]

Bản lộ trình nghề nghiệp cho người phát triển phần mềm

Một người tốt nghiệp Khoa học máy tính viết cho tôi: “Em tốt nghiệp năm ngoái và hiện thời làm việc như người phát triển ở một công ti phần mềm. Tại sao em vẫn cần bản kế hoạch nghề nghiệp sau khi có việc làm?”   Đáp: Dù bạn là sinh viên đại học hay người phát triển phần mềm, bạn vẫn cần có bản kế hoạch để quản lí nghề nghiệp của bạn. Có việc làm là không đủ vì bạn có thể mất nó; cho nên bạn phải học để giữ việc làm của bạn. Nhưng giữ việc làm là không đủ vì bạn phải đi lên […]

Vị trí kĩ nghệ yêu cầu

Một sinh viên Kĩ nghệ phần mềm hỏi: “Em sẽ tốt nghiệp trong tháng bẩy tới. Em muốn làm việc như một kĩ sư yêu cầu hay người phân tích doanh nghiệp nhưng em không thấy mấy quảng cáo về những vị trí này. Cơ hội cho việc làm này là gì và làm sao em có được kiểu vị trí này? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Các vị trí kĩ sư yêu cầu, người phân tích doanh nghiệp, và người phân tích hệ thống thường yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người từ bên trong công ti họ để lấp […]

Kĩ nghệ phần mềm

Theo một báo cáo mới năm 2014, Kĩ nghệ phần mềm là một trong những việc làm tốt nhất trên thế giới ngày nay. Kĩ sư phần mềm được lương cao, ích lợi tốt chỉ với bốn năm đại học khi so sánh với bác sĩ y khoa người cần tám năm ở trường nhưng làm chỉ được hơn vài nghìn đô la. Kĩ sư phần mềm là thuật ngữ rộng mô tả những người phát triển và bảo trì phần mềm. Điều này bao gồm các vị trí như người lập trình, người kiểm thử, người phát triển, người thiết kế, kiến trúc sư, người phân tích v.v. Ngày […]

Chương trình kĩ nghệ phần mềm

Một người cha viết cho tôi: “Con tôi sắp vào đại học năm nay. Nó băn khoăn giữa Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm và tôi không thể giải thích được sự khác biệt. Một cố vấn nhà trường bảo nó rằng chúng làn như nhau với cái tên khác nhau nhưng cố vấn khác bảo nó rằng chúng không như nhau. Vì có các đại học dạy Khoa học máy tính và đại học khác dạy Kĩ nghệ phần mềm,  tôi cần quyết định về trường nào cho cháu theo học. Bạn tôi giới thiệu cho tôi về website của thầy nhưng tôi không chắc ngành […]

Nghề an ninh CNTT

Theo một báo cáo công nghiệp, một trong những “việc làm nóng nhất” ngày nay là chuyên viên an ninh công nghệ thông tin (CNTT). Có thiếu hụt trầm trọng người với những kĩ năng này vì phần lớn các công ti đều gặp khó khăn quyến rũ những công nhân này đi khỏi người sử dụng lao động hiện thời của họ. Báo cáo này nói rằng những sự cố gần đây trong an ninh trên khắp thế giới đã thúc đẩy nhu cầu về chuyên viên an ninh CNTT mọi lúc lên cao. Lương của công nhân an ninh CNTT cũng lên cao vượt quá 12% mỗi năm […]

Kĩ nghệ phần mềm ngày nay

Theo một báo cáo công nghiệp năm 2013, Kĩ nghệ phần mềm ngày nay là “bằng cấp nóng nhất” với nhu cầu cao nhưng không có đủ người để lấp vào mọi vị trí mở ra. Báo cáo này nói rằng lí do cho việc thiếu hụt là do thiếu sinh viên học về kĩ nghệ phần mềm. Ngày nay với mọi kĩ sư phần mềm mà các đại học giáo dục có lẽ có ba tới bốn vị trí mở ra. Nhu cầu là cao tới mức các công ti phần mềm không chờ đợi sinh viên tốt nghiệp mà đưa ra đề nghị cho họ sáu tháng trước […]

Học Kĩ nghệ phần mềm

Tôi bao giờ cũng khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp đang làm việc trong công nghiệp chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên hiện thời nhưng lần này một trong những sinh viên năm thứ tư của tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cô ấy:   “Là sinh viên năm thứ tư về Kĩ nghệ phần mềm, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ về kinh nghiệm của tôi hướng tới việc lựa chọn lĩnh vực học tập này. Cách nhìn của tôi về lĩnh vực này có thể khác với những người khác, hay thậm chí về cách tôi mong đợi nó là vậy khi tôi […]