Skip to content

13. Advices to Students - 3. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Không thể lập kế hoạch cho tương lai

  Một sinh viên đại học năm thứ nhất viết cho tôi: “Em thường đọc blog của thầy và thích lời khuyên của thầy về lập kế hoạch nghề nghiệp nhưng em không thể định tâm để làm điều đó. Em không biết cái gì sai với em? Em cần sự giúp đỡ của thầy.”   Tôi viết lại cho em đó: “Lí do em không thể làm quyết định để lập kế hoạch nghề nghiệp của em vì em không muốn nghĩ tới tương lai khi tâm trí em đang bị xâm chiếm bởi các thứ em đang quan tâm BÂY GIỜ. Nó bao giờ cũng là về điều em […]

    ,
 • Giáo dục đại học

  Nhiều học sinh vào đại học và hi vọng có nghề nghiệp tốt nhưng sau khi tốt nghiệp họ KHÔNG THỂ tìm được việc làm vì bằng cấp của họ không có giá trị trong thị trường cạnh tranh này. Sự kiện là giáo dục đại học là bản chất để xây dựng nghề nghiệp tốt nếu học sinh biết cách chọn lĩnh vực học tập sánh đúng với mối quan tâm của họ và nhu cầu của thị trường. Trước khi lựa chọn lĩnh vực học tập ở đại học, học sinh cần nhìn kĩ vào thị trường việc làm để nhận diện những lĩnh vực nào được cần […]

   
 • Dành cho học sinh trung học

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học năm tới và dựa theo lời khuyên trên blog của thầy, em chọn học Khoa học máy tính. Em hi vọng tìm được việc làm khi tốt nghiệp để làm cho bố mẹ em tự hào. Có cái gì em cần làm để thành công ở đại học?   Tôi viết cho cô ấy: “Thầy vui mừng là em đã chọn một lĩnh vực học tập tốt nhưng giáo dục đại học KHÔNG chỉ là về có được việc làm mà còn mở mang tâm trí em để cho em có thể trưởng thành con người có […]

    ,
 • Người tốt nghiệp đại học về toán

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp về toán tháng tới và bắt đầu tìm việc làm. Bố mẹ em muốn em làm việc như người phát triển phần mềm nhưng em không thích làm việc cho công ti phần mềm. Hiện thời, em không biết em có thể làm cái gì khác? Em cần cái gì để được hạnh phúc? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nhiều người tốt nghiệp đại học tập trung vào việc tìm việc làm SAU KHI họ đã tốt nghiệp. Điều đó là quá trễ vì phần lớn việc làm tốt đều đã bị lấy mất. Tôi bao giờ cũng khuyên […]

    ,
 • Có việc làm ở công ti mơ ước của bạn

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và muốn làm việc cho Google hay Facebook. Liệu có thể có được việc làm với những công ti này không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Em đã không nhắc tới em tốt nghiệp từ đâu cho nên tôi khó cho em lời khuyên. Giả sử rằng em tốt nghiêp từ một đại học Mĩ thì em có thể xin thẳng vào các công ti này. Nếu em tốt nghiệp từ một đại học bên ngoài Mĩ thì điều đó sẽ là khó trừ phi những công ti này đang thuê người ở nước của […]

    ,