Skip to content

13. Advices to Students - 3. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Giải quyết vấn đề

  Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Em cần lời khuyên của thầy về bắt đầu một công ti. Em đã dự vài lớp công ti khởi nghiệp và học được nhiều, em cũng có nhiều ý tưởng hay, nhưng em vẫn cần ý kiến thứ hai trước khi bắt đầu công ti của em. Em muốn thành công. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nếu bạn học nhiều trong các lớp công ti khởi nghiệp, tại sao bạn cần hỏi lời khuyên? Bạn có thể bắt đầu công ti dựa trên điều bạn đã học. Thầy giáo công ti khởi nghiệp của bạn nên có khả […]

    , ,
 • Kĩ năng học thực hành

  Một số sinh viên đại học có thói quen học tập xấu, họ thường đọc tài liệu môn học trong chỗ đông người như tiệm cà phê, nhà hàng, và đồng thời nghe nhạc bằng tai nghe, hay thậm chí vừa ăn vừa uống rồi coi đó là học tập. Nhưng đọc và học không phải là một. Đọc là bước đầu tiên khi sinh viên đọc sách giáo khoa, hay tham chiếu tài liệu để biết “tri thức cơ bản.”  Học là điều tiếp theo khi sinh viên đọc lại tài liệu môn học, cố hiểu khái niệm, xử lí và phân tích logic để xây dựng “mức độ […]

   
 • Thầy giáo và sinh viên mới

  Thầy giáo: Tại sao em muốn học đại học? Sinh viên: Vì đó là điều bố mẹ em muốn. Thầy giáo: Tại sao em chọn Khoa học máy tính? Sinh viên: Vì bố mẹ em muốn em học máy tính. Thầy giáo: Em thực sự muốn học cái gì? Sinh viên: Em không biết, bất kì cái gì cũng được chừng nào nó không quá khó. Thầy giáo: Em nghĩ Khoa học máy tính là dễ? Sinh viên: Em không biết, nhưng nếu nó quá khó, em có thể không thích nó. Thầy giáo: Mục đích giáo dục của em là gì? Sinh viên: Để có bằng cấp. Thầy giáo: […]

    ,
 • Cách học

  Nhiều học sinh vào đại học với những hiểu nhầm. Hiểu nhầm thông thường nhất trong các học sinh đại học là họ tin rằng học giỏi một môn là vấn đề tài năng tự nhiên chứ không phải là làm việc chăm chỉ. Nhiều học sinh bảo tôi rằng họ không giỏi toán, không thể viết mã được, hay không có tài năng trong khoa học v.v. Nếu họ có hoài nghi nào về năng lực của họ, họ sẽ không làm việc chăm chỉ và cuối cùng thất bại trong các môn học này. Đôi khi học sinh nói với tôi rằng bố mẹ họ muốn họ học […]

   
 • Cơ hội ý tưởng mới

  Nhiều đào tạo về công ti khởi nghiệp đang hội tụ vào việc có “ý tưởng mới,” nhưng có ý tưởng là dễ, và mọi người đều có thể đi tới ý tưởng mới. Trong lớp của tôi, tôi dạy học sinh tìm “Cơ hội” dựa trên nhu cầu của khách hàng. Nó không phải là việc phải là ý tưởng mới hay thậm chí phát minh mới, mà nó phải GIẢI QUYẾT một vấn đề cho NHIỀU người. Học sinh thường có ý tưởng dựa trên công nghệ họ học trong trường. Họ thích công nghệ nhưng thường không chú ý tới thị trường, điều xác định liệu mọi […]

    ,