Skip to content

13. Advices to Students - 3. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Học kĩ năng mới

  Hôm qua tôi nhận được một email từ một người phát triển phần mềm: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và đã làm việc cho một công ti lớn trong ba năm, việc của em là hỗ trợ cho Hệ thống thông tin và bảo trì mặt hậu của website của công ti em. Tuy nhiên, đọc blog của thầy làm cho em lo nghĩ về tương lai của em. Em cần lời khuyên của thầy về làm cái gì tiếp. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho người kĩ thuật là không tiếp xúc với xu hướng công nghệ. […]

    ,
 • Trí khôn nhân tạo

  Tuần trước một sinh viên hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra cho con người nếu trí khôn nhân tạo kiểm soát mọi thứ?” Vì đây là chủ đề thú vị cho nên tôi cho phép cả lớp có thảo luận dài mà không đi vào kết luận nào. Tôi bảo sinh viên của tôi: “Ngày nay Trí khôn nhân tạo (AI) đã tác động tới nhiều thứ. Các công ti đang đầu tư hàng tỉ đô la vào nghiên cứu AI và tiến bộ đang làm thay đổi nhanh chóng nhiều thứ, ngay cả với các nhà khoa học đang làm việc trên nó. Chẳng hạn, các công ti thương […]

   
 • Giáo dục và duyệt xét lại nghề nghiệp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp hai năm trước nhưng không thể tìm được việc làm. Em xấu hổ vì em phải phụ thuộc vào bố mẹ em. Sau nhiều tháng tìm việc, em cảm thấy chán nản và không biết làm gì với đời em. Em đọc blog của thầy và tự hỏi về mục đích của giáo dục và liệu thầy có lời khuyên nào cho em và những người như em không?”   Đáp: Trường học là cấu trúc nền tảng đem lại cho học sinh chiều hướng cũng như cung cấp cho họ tri thức và kĩ năng. Ngày nay, sau giáo dục, […]

    ,
 • Việc làm chăm sóc sức khoẻ

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Bố mẹ em muốn em học ở Mĩ. Họ thường đọc blog của thầy và muốn em học Khoa học máy tính hay Công nghệ thông tin. Họ nói rằng những lĩnh vực này có thể giúp em có được việc làm tốt ở đó. Em không muốn học công nghệ hay máy tính. Có lĩnh vực phi máy tính nào nhưng vẫn có cơ hội tốt để tìm việc làm ở đó không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có nhiều linh vực học tập tốt với cơ hội việc làm tuyệt hảo mà em có thể chọn, tuỳ theo mối […]

    ,
 • Trí khôn nhân tạo

  Có mối bận tâm mới về tác động tiềm năng của trí khôn nhân tạo (AI) lên việc làm và tương lai của nhân loại. Khi phần mềm máy tính đang ngày càng “khôn hơn” nó sẽ có tác động lớn lên miền rộng các việc làm. Vào lúc này, khó biết kiểu việc làm nào sẽ bị loại bỏ bởi AI nhưng người ta trông đợi rằng con số việc làm bị loại bỏ sẽ là rất lớn. Vì các công nghệ AI đã tiến bộ với tốc độ rất nhanh, thay đổi sẽ là bất ngờ và nhanh hơn phần lớn mọi người nghĩ. Chẳng hạn, Máy có […]

    ,