Skip to content

13. Advices to Students - 139. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Sinh viên học gì trong đại học

  Theo một báo cáo công nghiệp phần mềm, thế giới sẽ cần xấp xỉ 35 triệu công nhân công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020. Báo cáo này trích dẫn tăng trưởng trong ứng dụng phần mềm, tính toán mây, nền di động, và dữ liệu lớn như dẫn lái chính của kinh doanh và việc làm mới. Các nhà phân tích phố Wall đồng ý, một người phát ngôn nói: “Với phát kiến trong công nghệ thông tin, nhiều công ti sẽ được thành lập và nhiều công nhân sẽ được cần. Các công ti đầu tư muốn thấy nhiều công ti khởi nghiệp trở thành Microsoft hay […]

   
 • Phương pháp học đa phương tiện

  Trong quá khứ, học sinh tới trường để học cách đọc, viết và hiểu một số khái niệm cơ bản. Giáo dục truyền thống yêu cầu học sinh đọc một số sách, viết một số bài, và hiểu các ý tưởng phức tạp bằng việc ghi nhớ một số sự kiện. Thông tin cung cấp cho học sinh thường tới từ sách giáo khoa và bài giảng do thầy giáo cho. Ngày nay học sinh tới trường để học kĩ năng học cả đời để phát triển nghề nghiệp mà có thể thay đổi theo nhu cầu của thị trường việc làm. Thông tin cung cấp cho học sinh tới […]

    , ,
 • Việc của trường và việc của công nghiệp

  Khi người tốt nghiệp đại học bắt đầu làm việc trong công nghiệp, họ sẽ đối diện với môi trường khác biệt thế với điều họ quen thuộc trong nhà trường. Việc chuyển từ hàn lâm sang công nghiệp gây lúng túng ngay cả cho những sinh viên được chuẩn bị tốt. Đó là lí do tại sao nhiều người thường phạm sai lầm mà có thể tránh được với hướng dẫn đúng. Trong trường, phần lớn công việc là “dựa trên cá nhân” nhưng trong công việc, mọi công việc đều “dựa trên tổ.” Không có kĩ năng tổ, bạn sẽ không thành công và có thể bị người […]

   
 • Các kiểu sinh viên khác nhau

  Có những sinh viên vào đại học mà không có mục đích, không có phương hướng học tập, không có kế hoạch tương lai, không có thông tin về thị trường việc làm. Mọi điều họ có là ước muốn rằng họ sẽ có được bằng đại học. Các “sinh viên thụ động” này thường lệ thuộc vào gia đình họ hỗ trợ cho họ. Họ không có phương hướng rõ ràng về phải làm gì với giáo dục của họ, họ vào trường bởi vì bạn bè họ vào trường. Họ ngồi trong lớp chờ đợi thầy giáo giải thích mọi điều cho họ, nhưng phần lớn thời gian […]

   
 • Học vấn số thức

  Trên khắp thế giới, hệ thống giáo dục đang trải qua thay đổi lớn. Với toàn cầu hoá và tiến bộ trong công nghệ thông tin, giáo dục không còn về “HỌC VẤN” như được định nghĩa trong quá khứ như khả năng đọc, viết và hiểu các khái niệm cơ bản mà về “HỌC VẤN SỐ THỨC” như được xác định là khả năng truy nhập, dùng và hiểu các khái niệm khoa học và công nghệ. Trong quá khứ, trường tiểu học và trung học được hội tụ vào việc phát triển “tri thức nền tảng” và đại học được thiết kế để cung cấp “tri thức đặc […]

    , ,