Skip to content

13. Advices to Students - 136. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Lời khuyên cho sinh viên phần mềm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ hai trong chương trình Kĩ nghệ phần mềm. Chương trình này có nhiều tài liệu hơn so với các chương trình khác và em cảm thấy kiệt sức. Em cũng lo lắng nhiều về bài tập ở nhà và tài liệu đọc thêm. Em cảm thấy không chắc về quyết định của em vì chương trình này yêu cầu nhiều thời gian học thế. Em có cảm giác này năm ngoái nhưng hi vọng rằng nó sẽ qua trong năm thứ hai nhưng hôm nay em vẫn có cùng cảm giác của việc bị tràn ngập. Em không […]

   
 • Lời khuyên về lập kế hoạch nghề nghiệp

  Sinh viên đại học thường được khuyến khích theo đuổi “bằng cấp” trong khu vực quan tâm của họ. Họ được bảo “Theo đuổi giấc mơ” hay “Học bất kì cái gì họ quan tâm.” Tuy nhiên những lời khuyên đó có thể dẫn sinh viên tới việc thu được bằng cấp trong khu vực mà không có nhu cầu trong thị trường việc làm cạnh tranh này. Ngày nay bằng cấp đại học KHÔNG còn là đảm bảo cho việc làm. Phần lớn các công ti KHÔNG thuê người tốt nghiệp dựa trên bằng cấp mà dựa trên KĨ NĂNG mà công ti cần. Đó là thực tại của […]

   
 • Xin vào trường sau đại học ở Mĩ

  Tôi đã nhận được nhiều emails hỏi lời khuyên về cách xin vào trường sau đại học của Mĩ. Vì từng đại học vận hành khác nhau và có chính sách riêng của họ, điều quan trọng là sinh viên nên kiểm theo các trường đó. Phần lớn các trường đều có website riêng của họ với thông tin chi tiết về cách xin vào cũng như ngày nhận đơn. Tuy nhiên, qui tắc chung là bạn phải xin sớm và xin vào vài trường – ít nhất năm trường hay hơn vì việc nhận vào trường sau đại học là rất cạnh tranh. Có nhiều đại học ở Mĩ, […]

   
 • Việc làm và kĩ năng

  Một sinh viên đã tốt nghiệp viết cho tôi: “Em có bằng trong quản trị kinh doanh nhưng không thể tìm được việc làm nào. Bố mẹ em phải hi sinh nhiều để trả tiền cho giáo dục của em và họ thất vọng. Em dành toàn bộ năm cuối để tìm việc làm những chẳng tìm được việc nào. Em chán nản và không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngày nay bằng đại học KHÔNG CÒN là đảm bảo cho việc làm. Để có được việc làm tốt, bạn phải có KĨ NĂNG mà công ti cần. Vì bạn đã tốt nghiệp, bạn phải […]

   
 • Hệ thống giáo dục tương lai

  Theo một báo cáo kinh tế, trong tương lai gần thị trường việc làm sẽ bị “phân cực” ra chỉ có việc làm “kĩ năng cao” hay việc làm “kĩ năng thấp.” Phần lớn việc làm “kĩ năng trung bình” sẽ được tự động hoá bởi công nghệ thông tin. Điều đó có nghĩa là sinh viên đại học phải học kĩ năng kĩ thuật để làm việc trong các việc làm “kĩ năng cao” bằng không họ sẽ không có khả năng tìm được việc làm nào. Phần lớn việc làm kĩ năng thấp sẽ được khoán ngoài cho các nước khác và được thực hiện bởi những người […]

    , , ,