Skip to content

13. Advices to Students - 127. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Giáo dục là đầu tư

  Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi sẽ vào đại học sang năm và tôi cần vài lời khuyên về lĩnh vực học tập nào để nó có thể thành công trong nghề nghiệp. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Giáo dục đại học là đầu tư vào tương lai – tương lai của con bạn. Đây là quyết định mà bố mẹ KHÔNG nên đưa ra một mình mà nên là quyết định cùng nhau giữa bố mẹ và con cái. Là bố mẹ, bạn cần thảo luận với con bạn về nên vào trường nào, nên học lĩnh vực gì, và nghề nào sẽ là tốt […]

    , ,
 • Thế giới mới

  Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Làm sao em kiếm được việc làm tốt và giữ được việc làm cả đời trong thời kinh tế kém này? Em phải làm gì để chắc rằng em sẽ làm tốt sau khi tốt nghiệp?”   Đáp: Ngày nay chúng ta không còn sống trong một thế giới nơi mọi người có thể làm một việc, cho một công ti, trong cả đời họ. Qui tắc đã thay đổi vì từng người sẽ phải làm nhiều việc, trong nhiều công ti và đổi việc cứ sau vài năm. Để giữ cho bản thân bạn còn có thể có việc làm, bạn […]

    ,
 • Đạo đức

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy thường nhắc tới đạo đức ở chỗ làm việc nhưng đạo đức là gì và làm sao chúng em biết liệu chúng em có đạo đức hay không? Xin thầy giải thích.”   Đáp: Về căn bản, đạo đức nghĩa là biết cái gì là đúng và cái gì là sai, rồi làm điều đúng. Tuy nhiên “điều đúng ” có thể không rõ ràng như được mô tả trong sách giáo khoa. Tuỳ theo tình huống, một số người có thể có các ý kiến khác về đạo đức nghĩa là gì. Một số người tin nó là nguyên tắc đạo đức; […]

   
 • Sinh viên ngày nay

  Điều thú vị nhất về sinh viên đại học ngày nay là nhiều người không có cảm giác thực về quá khứ. Họ biết công nghệ thạo thế và khó cho họ nghĩ ra ngoài điều đó. Họ bận rộn với nhiều thứ xâm chiếm tâm trí họ và khó thuyết phục được họ rằng có nhiều thứ tồn tại ngày nay nhưng không tồn tại trong quá khứ. Vì tôi dạy Kĩ nghệ phần mềm và phần lớn sinh viên hiện thời của tôi đều quen thuộc với PC, iPhone, iPads, họ không hiểu tại sao một số người vẫn viết thay vì gõ máy. Làm sao tôi giải […]

   
 • Học ở việc làm mới

  Một người mới tốt nghiệp viết cho tôi: “Em mới tốt nghiệp và nhận được đề nghị việc làm ở một công ti phần mềm. Em muốn có năng suất sớm nhất có thể được nhưng công ti đưa cho em nhiều sách để đọc và em rất thất vọng. Em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Không ai có thể bắt đầu việc làm mới và có năng suất ngay lập tức được, kể cả những người có nhiều kinh nghiệm. Mọi công ti đều có qui trình riêng của nó và các cách thức khác nhau để làm mọi thứ và điều đó cần […]