Skip to content

13. Advices to Students - 126. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Sinh viên và thị trường việc làm

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn biết em có thể làm được gì với bằng cấp trong khoa học máy tính? Em bị hoang mang về thị trường việc làm hiện thời. Một số người nói rằng có thiếu hụt công nhân máy tính nhưng số khác lại nói rằng có nhiều người tốt nghiệp máy tính không có việc làm. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Ngay cả với thiếu hụt công nhân có kĩ năng máy tính và có cạnh tranh về người tốt nghiệp công nghệ thông tin trong các công ti, có khác biệt giữa các trường hàng đầu với chương trình đào tạo […]

   
 • Phương pháp học tích cực

  Phương pháp giáo dục truyền thống dựa trên việc tích luỹ tri thức qua sách giáo khoa và việc dạy dựa trên bài giảng. Nó tin rằng tri thức là tập các khối xây dựng. Học sinh học từng mảnh tri thức rồi sang mảnh khác, mảnh khác. Họ càng có thể nhớ nhiều tri thức càng tốt, và kiểm tra dựa trên học sinh có thể nhớ được bao nhiêu mảnh tri thức. Tri thức được tổ chức thành vài nhóm các khối xây dựng; từng nhóm là tương ứng với một mức, từ trường phổ thông tiểu học tới đại học. Đến lúc học sinh hoàn thành giáo […]

   
 • Sai lầm chung sinh viên thường phạm phải khi tìm việc làm

  Tìm việc làm trong suy thoái kinh tế là khó. Với hàng nghìn người tốt nghiệp đang tìm việc làm, cạnh tranh là dữ dội và qua được qui trình xử lí đơn xin việc để có phỏng vấn việc làm là không dễ. Theo một khảo cứu, các lí do nhiều sinh viên không có được phỏng vấn việc làm vì họ thường phạm sai lầm trong đơn xin của họ khi xin việc lần đầu tiên sau tốt nghiệp. Sau đây là một số sai lầm chung: Sinh viên thường viết “lí lịch chung chung” và gửi cho hàng trăm công ti với hi vọng có được phỏng […]

   
 • Sinh viên học gì trong đại học

  Theo một báo cáo công nghiệp phần mềm, thế giới sẽ cần xấp xỉ 35 triệu công nhân công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020. Báo cáo này trích dẫn tăng trưởng trong ứng dụng phần mềm, tính toán mây, nền di động, và dữ liệu lớn như dẫn lái chính của kinh doanh và việc làm mới. Các nhà phân tích phố Wall đồng ý, một người phát ngôn nói: “Với phát kiến trong công nghệ thông tin, nhiều công ti sẽ được thành lập và nhiều công nhân sẽ được cần. Các công ti đầu tư muốn thấy nhiều công ti khởi nghiệp trở thành Microsoft hay […]

   
 • Phương pháp học đa phương tiện

  Trong quá khứ, học sinh tới trường để học cách đọc, viết và hiểu một số khái niệm cơ bản. Giáo dục truyền thống yêu cầu học sinh đọc một số sách, viết một số bài, và hiểu các ý tưởng phức tạp bằng việc ghi nhớ một số sự kiện. Thông tin cung cấp cho học sinh thường tới từ sách giáo khoa và bài giảng do thầy giáo cho. Ngày nay học sinh tới trường để học kĩ năng học cả đời để phát triển nghề nghiệp mà có thể thay đổi theo nhu cầu của thị trường việc làm. Thông tin cung cấp cho học sinh tới […]

    , ,