Skip to content

13. Advices to Students - 121. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Khuyên bảo nghề nghiệp

  Theo báo cáo tin tức mới nhất (8/2012), số sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm đang tăng lên với tỉ lệ đáng báo động trên khắp thế giới. Báo cáo này thấy rằng có con số quá lớn các sinh viên tốt nghiệp trong các khu vực mà thị trường việc làm không còn cần nữa vì họ đã không nhận được hướng dẫn đúng khi vào đại học. Kết quả là họ đầu tư bốn năm vào đại học nhưng chấm dứt với không việc làm hay làm việc về cái gì đó chẳng liên quan tới giáo dục của họ. Khuyên bảo […]

   
 • Đổi nghề

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp quản trị kinh doanh ba năm trước và hiện thời làm việc cho một công ti nhỏ. Nó không trả lương nhiều và việc lại chán cho nên em đã từng nghĩ về đổi nghề sang cái gì đó khác tốt hơn. Vì năm ngoái em đã lập kế hoạch quay lại trường để có được bằng cấp khác nhưng em không chắc nghề nào sẽ là tốt hơn cho em? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Bạn phải ra quyết định riêng của bạn về nghề nào bạn muốn theo đuổi. Bằng việc nghĩ về đổi nghề nhưng không làm […]

   
 • Tổ tốt

  Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên đại học, năm người chúng em đã làm việc cùng nhau vì chúng em đều ở cùng trường trung học. Chúng em học cùng nhau, chơi cùng nhau, giúp lẫn nhau, và hỗ trợ cho nhau. Chúng em có là tổ tốt không? Điều đó có nghĩa là chúng em có làm việc tổ không?”   Đáp: Làm việc cùng nhau và hỗ trợ cho nhau sẽ làm cho năm người các bạn thành một nhóm nhưng không là một tổ. Một tổ tốt thường được tạo nên từ những người có kĩ năng khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. […]

   
 • Đổi phương hướng nghề nghiệp

  Ngày nay có nhiều việc làm sẵn có nhưng không có đủ công nhân để lấp vào chỗ đó. Đồng thời có nhiều công nhân không thể tìm được việc làm vì điều các công ti cần không phải là điều họ có thể làm. Không có gì thất vọng hơn cho sinh viên những người hoàn thành đại học mà không thể tìm được việc làm. Tuy nhiên đây không phải là lúc để người tốt nghiệp cảm thấy thất vọng hay oán trách cái gì, họ phải hội tụ vào cách thu lấy kĩ năng cần thiết để có được việc làm sẵn có. Người tốt nghiệp thất […]

   
 • Lời khuyên cho sinh viên: quyết định nghề nghiệp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang xin vào đại học ở Mĩ và muốn biết bằng cử nhân nào sẽ cho em lương cao nhất có thể để cho em có thể chọn. Xin thầy lời khuyên. Xin cám ơn.”   Đáp: Bạn nên quyết định nghề nghiệp của bạn dựa trên điều bạn thích làm và nhu cầu thị trường (yếu tố tăng trưởng). Bạn KHÔNG nên đặt quyết định nghề nghiệp của bạn dựa trên một mình lương. Bạn nên đi theo xu hướng tăng trưởng của công nghiệp vì mọi sự sẽ thay đổi bởi vì cái là “nóng” hôm nay có thể không là […]