Skip to content

13. Advices to Students - 115. page

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Nhu cầu về nhiều công nhân kĩ năng

  Tổng thống Mĩ Obama đã ủng hộ cho dự luật được nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đề nghị để cải cách chính sách di trú quốc gia. Nói tại Las Vegas, Nevada, Obama hoan nghênh khuôn khổ di trú mà các nghị sĩ từ cả hai đảng đã đề nghị hôm thứ hai. Khuôn khổ này làm dễ dàng cho việc có qui chế cư dân vĩnh viễn (thẻ xanh) cho sinh viên nước ngoài, người có được bằng tiến sĩ và thạc sĩ trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) từ các đại học của Mĩ. Theo dự luật này được các nghị sĩ đề […]

   
 • Chuẩn bị cho đại học

  Để chuẩn bị cho đại học, có vài điều học sinh trung học phải làm. Điều quan trọng là họ đi thăm vài đại học, thăm dò vài lĩnh vực học tập, và nghiên cứu xu hướng thị trường, kiểm bằng cấp được yêu cầu, và một số môn học mà họ cần để đáp ứng cho yêu cầu bằng cấp. Điều quan trọng nhất vào lúc này là thăm dò đại học nào có thể giúp bạn đạt tới mục đích giáo dục của bạn? Đại học nào có chương trình bạn quan tâm? Đại học này có danh tiếng tốt là xuất sắc về hàn lâm không? Đại […]

   
 • Bằng cấp cao nhất

  Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể giải thích về chương trình tiến sĩ ở Mĩ được không. Em muốn biết nhiều hơn trước khi xin học. Cám ơn thầy.”    Đáp: Bằng tiến sĩ (Ph.D) là bằng hàn lâm cao nhất trong giáo dục đại học. Nó bao giờ cũng được trao cho nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm đặc biệt. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, sinh viên có thể tiếp tục chương trình bằng thạc sĩ, rồi chương trình bằng tiến sĩ. Trong một số lĩnh vực nghiên cứu, có thể bắt đầu chương trình tiến sĩ ngay khi […]

   
 • Giáo dục kinh doanh ở châu Á

  Một báo cáo toàn cầu về giáo dục kinh doanh ở châu Á để lộ những sự kiện thú vị. Báo cáo này thấy rằng ít hơn mười phần trăm người tốt nghiệp từ các trường kinh doanh có được việc làm “phù hợp” vì phần lớn đào tạo của các trường kinh doanh, kể cả thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), không được thiết kế thích hợp để đáp ứng các kĩ năng được công nghiệp yêu cầu. Tác giả này viết: “Vấn đề chính ở châu Á là phần lớn sinh viên vào thẳng trường mà không có chuẩn bị gì hay kinh nghiệm làm việc. Họ […]

   
 • Tạo kỉ luật cho sinh viên

  Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Ngày nay một số sinh viên đại học tới trường mà không được chuẩn bị, thường cư xử không đúng đắn và vi phạm qui tắc trong lớp. Tôi không biết cách tạo kỉ luật cho họ một cách hiệu quả. Thầy có lời khuyên nào không?”   Đáp: Cách tiếp cận truyền thống tạo kỉ luật cho sinh viên phần lớn là tiêu cực và thường làm nảy sinh cảm giác xấu cho mọi người tham dự. Một giải pháp tốt hơn là khuyến khích hành vi tốt thay vì trừng phạt hành vi xấu. Vai trò của thầy giáo truyền thống là […]