Skip to content

13. Advices to Students

Phân loại này dành cho các bài viết cho sinh viên và người mới vào trường về cách học tập, những vấn đề nảy sinh trong nhà trường, lớp học.

 • Việc làm chăm sóc sức khoẻ

  Một học sinh trung học viết cho tôi: “Bố mẹ em muốn em học ở Mĩ. Họ thường đọc blog của thầy và muốn em học Khoa học máy tính hay Công nghệ thông tin. Họ nói rằng những lĩnh vực này có thể giúp em có được việc làm tốt ở đó. Em không muốn học công nghệ hay máy tính. Có lĩnh vực phi máy tính nào nhưng vẫn có cơ hội tốt để tìm việc làm ở đó không? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Có nhiều linh vực học tập tốt với cơ hội việc làm tuyệt hảo mà em có thể chọn, tuỳ theo mối […]

    ,
 • Trí khôn nhân tạo

  Có mối bận tâm mới về tác động tiềm năng của trí khôn nhân tạo (AI) lên việc làm và tương lai của nhân loại. Khi phần mềm máy tính đang ngày càng “khôn hơn” nó sẽ có tác động lớn lên miền rộng các việc làm. Vào lúc này, khó biết kiểu việc làm nào sẽ bị loại bỏ bởi AI nhưng người ta trông đợi rằng con số việc làm bị loại bỏ sẽ là rất lớn. Vì các công nghệ AI đã tiến bộ với tốc độ rất nhanh, thay đổi sẽ là bất ngờ và nhanh hơn phần lớn mọi người nghĩ. Chẳng hạn, Máy có […]

    ,
 • Nhà nội nghiệp

  Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và có được việc làm với một công ti nước ngoài ở nước em. Tuy nhiên, công việc là thường lệ và chán và không dùng gì mấy tới kĩ năng kĩ thuật của em. Sau hai năm làm việc ở đó, em thất vọng và xét việc bỏ đi để tìm việc làm khác mà em có thể thích thú. Bạn em bắt đầu một công ti nhỏ và muốn em tham gia nhưng anh ấy không thể trả lương cho em như điều em làm. Có rủi ro trong công ti khởi nghiệp, đặc […]

   
 • Hạnh phúc

  Một sinh viên viết cho tôi: “Nghề nghiệp nào sẽ mang cho em hạnh phúc? Em vẫn còn bị lẫn lộn về việc tìm nghề nghiệp mà sẽ cho em nhiều hạnh phúc hơn. Xin thầy lời khuyên.”   Tôi đã viết cho bạn đó: “Em ngụ ý gì bởi hạnh phúc? Em có biết nó là gì không? Mọi người có ý kiến khác nhau về hạnh phúc và thầy không biết nó ngụ ý gì với em. Vài năm trước, câu hỏi này đã được hỏi trong lớp của thầy và chúng tôi đã có cuộc trao đổi dài về nó. Nhiều sinh viên bảo thầy rằng hạnh […]

    ,
 • Nghề nghiệp tốt nhất ngày nay

  Một trong những yếu tố then chốt mà đa số học sinh không học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là do thiếu thông tin về cơ hội nghề nghiệp và lời khuyên thích hợp từ thầy cô giáo và bố mẹ, những người cũng không có thông tin về kiểu việc làm liên quan tới các lĩnh vực STEM fields. Một số bố mẹ vẫn còn theo niềm tin cũ rằng học khoa học và toán học có nghĩa là trở thành thầy giáo, hay học công nghệ có nghĩa là trở thành kĩ thuật viên người chuyên sửa máy tính và laptops. Với nhiều […]