Skip to content

9. Enterpreneur - 29. page

Phân loại này dành cho các bài viết về doanh nghiệp và khởi nghiệp

 • Nền kinh tế dựa trên tri thức

  Có một báo cáo đại học nói rằng 34% thanh niên giữa độ tuổi 18 tới 32 đang hoặc lập kế hoạch để khởi đầu doanh nghiệp hay đã làm việc đó rồi. Nhiều người là sinh viên đại học nhận ra rằng khởi nghiệp là con đường nghề nghiệp có thể làm được. Để đáp ứng cho nhu cầu này, các đại học đang bắt đầu cung cấp chương trình khởi nghiệp ở mức sau đại học (bằng thạc sĩ). Họ đang làm việc chặt chẽ với công nghiệp để cải tiến việc đào tạo để hội tụ vào cách phát triển và thương mại hoá các công nghệ. […]

    ,
 • Khi nào khởi đầu một công ti?

  Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Em muốn là một nhà doanh nghiệp và khởi đầu công ti phần mềm riêng của em. Thời gian nào là tốt nhất cho khởi đầu một công ti? Em có nên khởi đầu khi em còn trẻ hay em phải đợi cho tới khi em lớn hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Không có thời gian tốt hay xấu để khởi đầu một công ti phần mềm. Thời gian tốt nhất để khởi đầu là bất kì khi nào bạn sẵn sàng, điều có nghĩa là bạn có thể dành mọi chú ý […]

   
 • Phong trào chất lượng mới

  Trong nhiều năm, cạnh tranh toàn cầu dựa trên giá. Để giữ cho giá thấp, các công ti phải tìm lao động chi phí thấp hơn vì giá của vật tư thô là như nhau bất kể nơi bạn xây dựng sản phẩm. Khoán ngoài là hoạt động định vị lại cơ xưởng ở các nước có lao động chi phí thấp để giữ cho giá thấp. Tuy nhiên, với chi phí thấp, chất lượng cũng bị tổn hại và chi phí thấp bây giờ được liên kết với chất lượng thấp. Một báo cáo công nghiệp mới về chất lượng từ các sản phẩm được khoán ngoài ở Trung […]

    ,
 • Bài học từ cà phê Startbuck

  Bẩy năm trước, khi tôi dạy ở Bắc Kinh nhiều sinh viên tới tôi với một lời mời bất thường: “Thưa thầy, chúng em muốn đưa thầy tới Starbucks nó mới mở cửa hiệu đầu tiên ở Bắc Kinh hiện nay.” Vào lúc đó, Starbucks là mới ở Trung Quốc cho nên uống cà phê ở đó là một cơ hội đặc biệt. Ngày nay gần như mọi thành phố ở Trung Quốc tôi tới thăm, đều có vài cửa hiệu Starbuck cho dù Trung Quốc là nước uống trà. Hiệu cà phê là phổ biến khắp trên thế giới và có hàng nghìn hiệu cà phê ở mọi nước nhưng […]

   
 • Kinh doanh trực tuyến

  Một sinh viên khoa học máy tính viết cho tôi: “Em đang lập kế hoạch khởi đầu một kinh doanh trực tuyến nhưng mọi người bảo em rằng có vài mô hình kinh doanh và mô hình nào em muốn khởi đầu. Bây giờ em bị lẫn lộn. Xin thầy giúp đỡ.”    Đáp: Internet là “kinh tế mới” vì mọi người làm kinh doanh toàn cầu thay vì cục bộ. Trước khi mở một kinh doanh trực tuyến, bạn cần có mô hình kinh doanh được xác định rõ và chắc. Mô hình kinh doanh là mô tả chi tiết về cách bạn làm tiền. Nhiều người nghĩ kinh […]