Skip to content

5. Information Technology - 12. page

Phân loại này gồm các bài viết về công nghệ thông tin. Có 2 phân loại con là về Quản lí hệ thông tin và Kĩ nghệ phần mềm

  • Luật Moore

    Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao chúng em cần có thái độ học cả đời? Tại sao chúng em phải liên tục nghiên cứu khi chúng em đã tốt nghiệp, có bằng cấp, tri thức và kĩ năng để có được việc làm?”   Đáp: Ngày nay có lẽ mọi sinh viên đều biết về luật Moore: “Mật độ hay số các bóng bán dẫn trên chip sẽ tăng gấp đôi cứ sau mười tám tháng.” Luật này có hiệu quả lớn lên công nghệ vì cứ mỗi năm năm máy tính chúng ta mua sẽ chạy nhan hơn 10 lần so với máy tính trước. Nhưng luật này […]