Skip to content

5. Information Technology

Phân loại này gồm các bài viết về công nghệ thông tin. Có 2 phân loại con là về Quản lí hệ thông tin và Kĩ nghệ phần mềm

 • Nghề công nghệ thông tin

  Về lí thuyết, sinh viên đại học nên chọn lĩnh vực học tập của họ dựa trên đam mê riêng của họ. Nhưng bao nhiêu sinh viên 18 tuổi biết đam mê của họ là gì và họ nên theo đuổi nghề nào? Bao nhiêu sinh viên trẻ có đủ thông tin để làm quyết định nghề nghiệp tốt? Bao nhiêu người trong số họ hiểu khác biệt giữa việc làm và nghề nghiệp? Bao nhiêu người biết về xu hướng thị trường việc làm toàn cầu? Nếu bạn chưa làm quyết định nghề nghiệp, tôi khuyên rằng bạn chọn lĩnh vực học tập trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ […]

   
 • Thực hiện công nghệ

  Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi đồng ý với thầy rằng công nghệ thông tin (CNTT) là quan trọng nhưng làm sao thầy có thể thực hiện CNTT trong một công ti một cách trơn tru nhất có thể được mà không phí thời gian và tiền bạc? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nhiều công ti đang phạm phải sai làm bằng việc mua công nghệ (phần cứng, phần mềm, máy phục vụ, mạng v.v.) và ép buộc công nhân dùng nó. Để đem công nghệ vào cải tiến hiệu năng, bạn phải bắt đầu với đào tạo đúng. Điều đó có nghĩa là cả người quản […]

   
 • Công nghệ ở châu Phi

  Ở một số nước châu Phi, sách giáo khoa in đang được thay thế bằng máy tính bảng và điện thoại di động vì tài liệu giáo dục bây giờ được đăng trực tuyến nơi học sinh có thể truy nhập bất kì khi nào họ muốn. Một quan chức chính phủ nói với báo chí: “Khi lục địa của chúng tôi được kết nối, chúng tôi có thể vươn tới các sinh viên ở các khu vực sâu xa và thậm chí ở những làng xa nhất để cung cấp giáo dục mà chưa bao giờ tồn tại trước đây. Chúng tôi có thể giáo dục thế hệ mới […]

    ,
 • Kĩ năng công nghệ thông tin

  Ngày nay, công nghệ thông tin và doanh nghiệp được tích hợp và điều quan trọng đối với người tốt nghiệp là có trộn lẫn các kĩ năng để đem giá trị gia tăng cho việc làm của họ để tiến lên trong nghề nghiệp của họ. Điều này là quan trọng hơn đối với những người tốt nghiệp sẽ làm việc ở các công ti nhỏ hay vừa vì họ sẽ phải nhận nhiều trách nhiệm hơn với ít người hơn. Dựa trên đối thoại của tôi với nhiều công ti công nghệ, sau đây là những kĩ năng họ mong đợi các bạn có khi các bạn tốt […]

   
 • Vai trò của công nghệ thông tin

  Mặc dầu công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành yếu tố then chốt làm tăng tính cạnh tranh trong thế giới kinh doanh nhưng nhiều người chủ và người quản lí vẫn còn bi lẫn lộn về vai trò của CNTT. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Ngay cả ngày nay một số người chủ công ti và giám đốc điều hành (CEO) vẫn không biết cách áp dụng công nghệ để thâu tóm thị trường, làm tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro, và giảm chi phí. CNTT không còn là về ứng dụng để bàn hay kết mạng, kết nối nhiều ứng dụng với Internet mà […]