Skip to content

10. Global Trends - 3. page

Phân loại này gồm các bài viết về xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu thời sự.

 • Cải tiến giáo dục

  Có nhiều cách đo chất lượng của giáo dục nhưng cách thông thường ở một số nước là số học sinh đỗ những kì thi nào đó hay số các học sinh tốt nghiệp đại học. Câu hỏi là: “Những biện pháp này có hợp thức khi học sinh học cách đỗ các bài kiểm tra nhưng quên mọi thứ sau đó? Liệu có thể chấp nhận nền giáo dục là có chất lượng khi mà người tốt nghiệp có bằng cấp nhưng không có kĩ năng?” Có những cách đo khác như sự thoả mãn của học sinh với các giáo sư của họ và trường của họ; số […]

    ,
 • Giáo dục và tự động hoá

  Ngày nay tự động hoá và robot đang tiếp quản nhiều việc làm, nhưng chúng cũng tạo ra những việc làm mới và ngành công nghiệp mới. Khi nhiều việc tự động hoá xảy ra, nhiều công nhân có giáo dục được cần tới, và hệ thống giáo dục phải thay đổi nhanh chóng để đáp ứng cho nhu cầu này. Khi cách mạng công nghiệp bắt đầu vào cuối thế kỉ 19 với động cơ hơi nước, động cơ đốt trong, dây chuyền lắp ráp, và điện v.v. mức độ giáo dục điển hình của nhiều người vào thời đó là tương đương với trường tiểu học ngày nay. […]

   
 • Cải tiến hệ thống giáo dục

  Ngày nay giáo dục đại học trong các khu vực đặc biệt được cần để có được việc làm tốt, nhưng bằng đại học không còn là đảm bảo cho bất kì cái gì. Hiện thời, nhiều phụ huynh và học sinh bắt đầu đặt nghi vấn về giá trị của giáo dục đại học truyền thống. Tất nhiên, mọi người bao giờ cũng có ý kiến, nhưng tôi tin rằng giáo dục đại học tốt nên hỗ trợ cho phát triển xã hội thịnh vượng và giúp tăng trưởng kinh tế của đất nước. Hệ thống giáo dục tốt phải cung cấp người có tri thức có thể đóng […]

    ,
 • Truyền thống và cách mạng

  Công nghệ thay đổi nhanh chóng nhưng làm cho hệ thống giáo dục thay đổi phải mất thời gian dài. Điều gì xảy ra nếu hệ thống giáo dục không thay đổi? Học sinh sẽ tiếp tục học các tài liệu đã lỗi thời và khi tốt nghiệp, họ sẽ không có tri thức và kĩ năng được cần trong thị trường việc làm và sẽ bị thất nghiệp. Chừng nào chúng ta chưa làm cái gì đó BÂY GIỜ, tình huống sẽ vẫn còn như cũ, và số người tốt nghiệp bị thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng lên, và giáo dục đại học sẽ mất giá trị của […]

    ,
 • Tự động hoá và giáo dục

  Khi nghe thấy từ “tự động hoá”, phần lớn mọi người lập tức nghĩ tới các robots đang tiếp quản việc làm của con người, xe tự lái chạy trên phố, hay phần mềm có thể nghĩ nhanh hơn con người v.v. Nhưng dù bạn thích hay không thích, tự động hoá đang xảy ra BÂY GIỜ và với tốc độ rất nhanh vì nó tạo ra hiệu quả tốt hơn, năng suất cao hơn, và nhiều lợi nhuận cho công ti. Khi sinh viên hỏi tôi: “Điều gì sẽ xảy ra khi tự động hoá lấy đi việc làm của mọi người?” Tôi bảo họ: “Khi người đánh máy […]

    ,