Skip to content

10. Global Trends - 3. page

Phân loại này gồm các bài viết về xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu thời sự.

 • Đối thoại ở Tokyo

  Mùa hè năm ngoái sau khi dạy ở Trung Quốc và Hàn Quốc, tôi dừng lại ở Tokyo vài ngày để tới thăm bạn bè. Trong bữa tối, chủ đề chuyển sang vấn đề phát kiến công nghệ. Bạn tôi, giáo sư Koshiro bảo tôi: “Nền kinh tế của chúng tôi đang chậm dần lại trong vài năm qua, cho nên chúng tôi lập kế hoạch thúc đẩy phát kiến để tạo việc làm và tăng tốc nền kinh tế. Chính phủ của chúng tôi sẽ đầu tư hàng tỉ đô la vào phát triển nhiều công viên công nghệ mới và khuyến khích nhiều công ti khởi nghiệp hơn.” […]

   
 • Việc lao động và việc tri thức

  Tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Nếu Robots và Trí tuệ nhân tạo đang lấy đi việc làm của con người, việc nào sẽ bị mất đi? Điều gì xảy ra nếu có ít việc làm hơn trong đất nước? Tôi lo nghĩ cho tương lai của con tôi. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Tôi nghĩ phần lớn các việc làm chế tạo sẽ được tự động hoá, nó đã xảy ra ở nhiều nước kể cả Trung Quốc và Ấn Độ. Theo báo cáo công nghiệp, đến 2025, đa số (75%) cơ xưởng Mĩ sẽ được tự động hoá đầy đủ. Khi tự động hoá […]

   
 • Thế lưỡng nan tự động hoá

  Thế lưỡng nan tự động hoá Trong hơn 30 năm, Trung Quốc đã là trung tâm chế tạo của thế giới vì chi phí lao động thấp. Bằng việc có sự hỗ trợ mạnh của chính phủ và chi phí lao động thấp,  Trung Quốc đã tăng năng lực chế tạo của nó và hấp dẫn nhiều đầu tư. Tuy nhiên, sau ba thập kỉ tăng trưởng, “phép màu chế tạo” của Trung Quốc đang chậm dần nhanh chóng do nhiều công ti nước ngoài đang dời đi. Ở mọi thành phố, các công nhân cơ xưởng dừng làm việc và đòi lương cao hơn, mọi người cũng biểu tình […]

   
 • Thư ngỏ về STEM

  Tôi nhận được một email mà người viết đã viết: “Không phải mọi học sinh đều cần giáo dục đại học. Không phải mọi sinh viên đại học đều phù hợp cho STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học). Cho dù STEM có thể là điều các công ti cần, nhưng nó không nhất thiết là điều học sinh cần. Xin dừng thúc đẩy STEM …”   Đáp: Tôi không muốn trả lời bằng email cá nhân, cho nên tôi viết “thư ngỏ” này cho những người không thích quan điểm của tôi về STEM: “Tôi đồng ý với bạn rằng KHÔNG phải mọi học sinh đều […]

    ,
 • Giáo dục trong thế giới đang thay đổi nhanh

  Hệ thống giáo dục được tạo ra để đào tạo mọi người đáp ứng cho nhu cầu của xã hội, và nó phải tiến hoá cùng thời gian khi nhu cầu thay đổi. Hệ thống giáo dục truyền thống được tạo ra để đào tạo người đáp ứng cho nhu cầu của xã hội nông nghiệp.  Những người này tới trường, qua kì thi nào đó để trở thành quan chức công, người quản trị cho chính phủ (vào thời xưa: Hoàng đế). Hệ thống này bây giờ lỗi thời vì phương pháp dạy về căn bản chủ yếu dựa trên “ghi nhớ sự kiện và công thức.” Trong môi […]

    ,